Tréningy - rozpisov

Tréningy - rozpis všetkých vekových kategórií


 

Rozpis tréningov 2018/2019
družstvo Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Zápasy
MŽ -3 17.00 -18.30 Hutnícka Libáková 17.45 -19.00 ŠH Žigraj 14.30 -16.00 ŠH Libáková ––  16.30 -17.30  Nejedlého Žigraj  ZŠ Nejedlého            nedeľa 9.00
MŽ - 4 17.00 -18.30 Hutnícka Libáková 17.45 -19.00 ŠH Žigraj 14.30 -16.00 ŠH Libáková ––  16.30 -17.30  Nejedlého Žigraj  ZŠ Nejedlého            nedeľa 9.00
16.00 -17.30 ŠH Ďuriško  ––  16.00 -17.30         ZŠ Nejedlého                       Ďuriško  ––  14.30 -16.00          ŠH                       Ďuriško  ZŠ Nejedlého            sobota 10.00
Kadet. ––  17.45 -19.00 ŠH Bodáková ––  16.00 -17.30 ŠH Bodáková 16.30 -18.00  OA  Bodáková OA, resp. ŠH          nedeľa 10.00
Junior. 16.00 -17.30 ŠH Mihaliková ––  14.30 -16.00 ŠH Mihaliková 16.00 -17.30  ŠH  Mihaliková ––  ŠH,   resp. OA         Sobota 12.00
Príprav. ––  15.30 -17.00  Gym. Jav.  Fabianová ––  15.30 -17.00         Gym. Jav.                         Fabianová ––  –– 
Vysvetlivky: ŠH-športová hala MŽ - mladšie žziačky
OA - obchod.akadémia SŽ - strašie žiačky
Príprav. - prípravka