Taliansko 2018

Už desiaty krát sa uskutočnil pobyt hráčok v talianskom letovisku Lido Degli Estensi

Netradičné sústredenie dvoch zoskupení: volejbalistiek z VK Spišská Nová Ves a spevákov z CHORUS IGLOVIA. Mladé volejbalistky VK Spišská Nová Ves už tradične zakončili sezónu 2017/2018 volejbalovým kempom na piesku v Taliansku. Tentoraz to však bolo v kombinácii so spevákmi a ich rodinnými príslušníkmi z miešaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA.
Už po desiaty raz zorganizoval VK SNV volejbalový kemp pre volejbalistky, ich trénerov, ale tento rok aj pre spevákov CHORUS IGLOVIA a ich rodinných príslušníkov, ktorý sa konal v talianskom letovisku Lido Degli Estensi v prvej polovici júna 2018.
Celkovo sa kempu zúčastnilo 50 osôb, z ktorých bolo 18 hráčok z mládežníckej základne, 4 tréneri a 28 členov zboru CHORUS IGLOVIA a ich rodinných príslušníkov, ktorí mali počas 10 dní pri mori skutočne bohatý program- viď snímka.
Nechýbal pravidelný raňajší beh, rozcvička na piesku priamo pri mori a tiež tréningy dopoludnia a popoludní. Hráčky a hráči boli rozdelení do skupín podľa veku a výkonnosti a odborne sa o nich starali tréneri mládeže VK Spišská Nová Ves Natália Bodáková a Kamila Zaťková. Na piesku si kondične zatrénovali i zahrali volejbal skutočne do vôle, čo bol hlavný účel volejbalového kempu. Poobedňajší tréning bol obohatený aj žartovnými súťažami a hrami na piesku. Okrem samotného volejbalu sa teda i súťažilo a pobyt na piesku vyvrcholil záverečným turnajom v pieskovom volejbale, ktorého sa zúčastnilo spolu 23 hráčok a hráčov rozdelených do piatich družstiev, kde si zahrali aj tréneri. Každý večer si zasúťažili a zahrali hry, ktoré vždy vymyslelo jedno mládežnícke družstvo. Posledný večer sa vyhodnotil celý pobyt i turnaj a odovzdávali sa ceny.
Zboristi mali zasa svoj program. Nechýbali dychové i pohybové cvičenia a, samozrejme, hlasová i spevácka príprava, pričom si dokonca aj raz zakoncertovali priamo v kempe. Predviedli polhodinový koncert s 11-timi piesňami, ktoré dirigentka Marta Nováková rozdelila do dvoch blokov. V prvom bloku  zaspievali „chorusáci“ slovenské ľudové piesne v úpravách skladateľov a v druhom bloku zasa 6 piesní v 6-tich rečiach. Divácky ich podporili aj volejbalistky, takže sa kempom niesol „slovenský večer“, pričom niektorí diváci si aj zaspievali  so zborom.
Nezabudnuteľné chvíle zažila väčšina členov zájazdu v zábavnom parku Mirabilandia, kde si skúsili väčšinu atrakcií, z ktorých nabiehala husia koža už len pri pohľade na ne.
Počas kempu si jeho účastníci vybrali okrem Mirabilandie aj 4 ďalšie výlety (Benátky, Florencia, Comacchio či San Marino.
Okrem toho všetkého sa kúpalo v mori a slnilo. Vyšlo počasie a znela hudba, smiech i spev od začiatku do konca, takže všetci účastníci odchádzali domov nielen spokojní, ale i s odhodlaním vrátiť sa do kempu o rok zas.

Viac člankov