Stretnutie rodičov hráčok narodených po 1.1.2010.

V pondelok 3.10.2022 sa stretli rodičia hráčok narodených po 1.1.2010 s výborom a trénerkami VK SNV

V pondelok 3.10.2022 sa stretli rodičia hráčok narodených po 1.1.2010 s výborom a trénerkami VK SNV. Dostali kompletné a obsiahle info o fungovaní klubu, súťaží, tréningov a všetkého vo VK SNV.
 

Viac člankov