Podujatia

Prvé tréningy po zákaze

Zápasy, 2019-2020, St.žiačky 27.04.2020 11:00 - 27.04.2020 12:00
Družstvo starších žiačok začalo ako prvé s tréningom, pripojili sa aj juniorky a ml.žiačky. Telocvičňu však vymenili za atletický štadión Tatran. Všetky hygienické opatrenia dievčatá s radosťou dodržali.

Skoro po dvojmesačnej prestávke, po zmiernení opatrení na možnosť trénovania sa stretlo družstvo starších žiačok na tréningu na atletickom štadióne Tatran. Po starších žiačkach začali s tréningom  aj juniorky a mladšie žiačky.