Podujatia

Ukončenie súťaží v súťažnom ročníku 2019/20

Zápasy, 2019-2020, Juniorky, St.žiačky, Ml.žiačky-4, Ml.žiačky-6, Ml.žiačky-3 12.03.2020 19:00 - 13.03.2020 20:00
Správna rada SVF rozhodla ukončiť všetky súťaže súťažného ročníka 2019/20 ku dňu 13.3.2020. VK Sp.N.Ves týmto prerušuje (ukončuje pre súťažný ročník 2019/20) aj tréningový proces vo všetkých vekových kategóriách do odvolania. Ďalšie informácie oznámime po ukončení opatrení určených vládou SR. Ďakujeme všetkým organizáciám aj jednotlivcom za doterajšiu podporu všetkým družstvám VK Sp.N.Ves.

Vláda SR dňa 12.3.2020 vydala opatrenia, podľa ktorých sa s účinnosťou od piatka, 13. marca 2020, uzatvárajú všetky školy, internáty, športoviská a zariadenia hromadného styku občanov. Na základe informácií z viacerých klubov (hlavne extraligy) majú kluby v mnohých prípadoch nasledovné problémy :
          - nemajú kde trénovať /okrem škôl zatvárajú mestá aj ostatné haly, plavárne a posilňovne
          - majú problém s ubytovaním hráčov/čok, nakoľko uzatvorili internáty
          - platia hráčov/čky v období, kedy nemôžu vykonávať svoju činnosť
          - rodičia, predovšetkým mladistvých hráčov/čok žiadajú, aby ukončili tréningový proces a sťahujú ich domov v obave o ich zdravie a ďalšie z toho                               vyplývajúce obmedzenia.

Zákaz výkonu športových podujatí a s tým súvisiace obmedzenia platia už od 9.3.2020 a s účinnosťou od 13.3.2020, minimálne do 27.3.2020, platia ešte prísnejšie opatrenia a nie je vysoký predpoklad, že po tomto termíne sa všetko dostane okamžite späť, do pôvodných koľají a kluby budú v tom čase po minimálne 18 dňovom výpadku z výkonu športovej prípravy.
Po dôslednom zvážení všetkých okolností, SK SVF oslovila s návrhom ukončiť súťaže kluby extraligy mužov a žien a tie sa jednohlasne zhodli na súhlase k predloženému návrhu. SK SVF potom predložila Správnej rade SVF návrh na schválenie. Vážiac si prioritu ochrany zdravia všetkých účastníkov súťaží SVF, ale aj ostatných ľudí, ktorí sa podporne zúčastňujú prípravy družstiev a organizácie súťaží SVF, rešpektujúc pritom všetky rozhodnutia Vlády SR, Ústredného krízového štábu SR a regionálnych autorít k veci príslušných, Správna rada SVF schvaľuje ukončiť všetky súťaže súťažného ročníka 2019/20 ku dňu 13.3.2020: 
        1.)  Extraliga muži a ženy – ukončiť súťaž s tým, že konečné poradie sa stanoví na základe výsledkov riadne posledne ukončenej časti súťaže extraliga muži / ženy,                     t.j. po skončení druhej časti EM /EZ. Bude stanovené poradie, avšak bez vyhlásenia majstra pre súťažný ročník 2019/20.
        2.)  Prelínacia súťaž M/Z – sa odohrá v náhradnom termíne, ktorý bude daný na základe aktuálneho vývoja situácie so šírením COVID-19 (možno aj v septembri –               vis major), pričom súťaž žien odohrajú iba družstvá z postupových pozícií z 1. ligy žien.
        3.)  1. liga muži a 1. liga ženy - ukončiť súťaž s tým, že poradie v skupinách sa stanoví na základe výsledkov, ktoré sú aktuálne ku dňu 13.3.2020 – všetky družstvá                   majú odohraný rovnaký počet stretnutí.
        4.)  1. liga juniori – sa hrá v 3 skupinách, kde majú odohrané po jednom turnaji (západ 2) s nerovnakým počtom účastníkov a teda aj stretnutí – výsledky sa anulujú.          5.)  1. liga juniorky – ukončiť súťaž bez určenia konečného poradia – hrá sa v dvoch skupinách s nerovnakým počtom účastníkov a teda aj stretnutí.
        
6.)  Oblastné súťaže (mladší žiaci / čky, starší žiaci / čky, kadeti / tky a 2. ligy) ukončiť súťaže bez určenia konečného poradia – v mnohých prípadoch sa                    súťaž hrá vo viacerých skupinách a nie je ani možné určiť poradie.
        7.) Školské súťaže mládeže organizované SVF ukončiť bez určenia poradia.

Správna rada SVF na návrh Súťažnej komisie v plážovom volejbale vzhľadom na mimoriadnu situáciu so šíriacim sa vírusom a tiež s prihliadnutím na krízový stav, vyhlásený vládou SR, schvaľuje okamžité pozastavenie všetkých súťaží v plážovom volejbale v kategórii mládeže aj dospelých do odvolania. Pokiaľ sa situácia v priebehu nasledujúcich mesiacov výrazne zlepší tak, že by bola možnosť zorganizovať súťaže plážového volejbalu, Súťažná komisia plážového volejbalu operatívne zabezpečí organizáciu turnajov v plážovom volejbale.

Bc. Martin Kraščenič MBA prezident SVF