Podujatia

Začiatok sezóny 2023/24

Zápasy, 2022-2023 14.08.2023 16:00 - 14.08.2023 18:00
V pondelok 14.8.2023 bol v ŠH prvý tréning pre všetky vekové kategórie.

V pondelok 14.8.2023 sa pribižne polovica hráčok všetkých vekových kategórií stretla na 1.tréningu súťaž.ročníka 2023/24 v priestoroch ŠH.  Po prvom oboznámení pred ŠH a foto si každý tréner zobral svoju skupinu hráčok a tréning sa uskutočnil v priestoroch ŠH a pieskových kurtoch.