Prípravný turnaj mládeže - 4.ročník v Sp.Novej Vsi - 12.-13.9.2015

Vydarené podujatie, spokojnosť všetkých zúčastnených a k tomu pekné výkony všetkých domácich družstiev

Už po 4. raz sa v spišskonovoveskej športovej hale v dňoch 12.9.-13.9.2015 uskutočnil vobalový turnaj mládeže. V sobotu hrali juniorky a kadetky, v nedeľu zasa staršie a mladšie žiačky. Výborne organizačne zabezpečený turnaj mal aj medailovú žatvu pre VK Spišská Nová Ves.
V sobotu 12.9.2015 mali halu pre seba juniorky (nar. po 1.9.1996) a halu Obchodnej akadémie zasa kadetky (nar. po 1.9.1998), ktoré sa pred vernými fanúšikmi vypli k veľmi dobrým výkonom. Celkovo sa turnaja junioriek zúčastnilo 8 družstiev, ktoré v dvoch skupinách odohrali medzi sebou, ako i nakríž skupinami spolu 18 zápasov. Turnaja kadetiek sa zúčastnilo spolu 5 družstiev, ktoré odohrali medzi sebou 10 zápasov, teda každý s každým.

Poradie družstiev - juniorky:
1. Stropkov „A“
2. Spišská Nová Ves
3. Liptovský Hrádok
4. Stropkov „B“
5. Košice
6. Zvolen
7. Kežmarok
8. Brusno

Poradie družstiev - kadetky:
1. Snina 
2. Prešov
3. Spišská Nová Ves
4. Liptovský Hrádok
5. Poprad

V nedeľu 13.9.2015 si halu zobrali pre seba zasa staršie žiačky (nar. po 1.9.2000) i mladšie žiačky (nar. po 1.9.2002). Svoje umenie predviedli staršie žiačky, ale aj mladšie žiačky vo volejbale pred slušne zaplnenou halou. Hralo sa s vervou a veľkou bojovnosťou. Staršie žiačky mali zastúpenie v 6-tich družstvách a odohrali spolu 11 zápasov. Mladších žiačok boli 3 družstvá takže hrali každý s každým.

Poradie družstiev - staršie žiačky:
1. Spišská Nová Ves
2. Snina
3. Liptovský Hrádok
4. Poprad
5. Košice
6. Prešov

Poradie družstiev - mladšie žiačky:
1. Spišská Nová Ves
2. Liptovský Hrádok
3. Snina

Celkovo v tomto dvojdňovom turnaji nešlo ani tak o výsledky, ako o súhru dievčat, vyskúšanie si herných systémov, ale v neposlednom rade aj základných návykov pri volejbalových zápasoch, hlavne u mladších kategórií. Veď mnohé z mladších žiačok hrali v dresoch a pred rodičmi vôbec po prvý raz – a hneď vo veľkej hale. Tento volejbalový víkend jednoznačne splnil účel i cieľ a organizáciu turnaja si pochvaľovali všetci tréneri i prítomní rodičia. A to náš klub zaväzuje i povzbudzuje do ďalšej práce, teraz najmä s mládežou.
 

Viac člankov